Theo điểm d Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc hội sửa đổi bổ sung :

Doanh nghiệp, HTX có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng phải nộp theo phương pháp trực tiếp trên GTGT bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu. Theo đó tỷ lệ % để tính thuế GTGT được quy định như sau:

–          Phân phối, cung cấp hàng hóa : 1%

–          Dịch vụ, xây dựng không bao thầu NVL : 5%

–          Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn hàng hóa, xây dựng có bao thầu NLV : 3%

–          Hoạt động kinh doanh khác : 2%

 

Trừ trường hợp DN, HTX thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Hạn nộp thông báo 06/GTGT trước ngày 20/12/2013

thue-GTGTVậy nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp là tìm hiểu để lựa chọn phương pháp nào là có lợi nhất cho doanh nghiệp của mình. Mỗi phương pháp có ưu điểm và nhược điểm khác nhau:

  1. Phương pháp khấu trừ:

–          Được sử dụng hóa đơn GTGT khấu trừ khi cung cấp hàng hóa dịch vụ

–          Được khấu trừ thuế GTGT mua vào khi tính thuế GTGT phải nộp hàng Tháng hoặc Quý

–          Thuế TNDN áp dụng thuế 20% đối với DN có doanh thu năm trước dưới 20 tỷ và thuế suất 25% đối với DN có doanh thu năm trước cao hơn 20tỷ

 

  1. Phương pháp trực tiếp:

–          Hóa đơn GTGT đã in trước đây phải thông báo hủy và đăng ký mua hóa đơn GTTT tại cơ quan thuế để sử dụng khi cung cấp hàng hóa dịch vụ (không có thuế GTGT)

–          Không được khấu trừ thuế GTGT mua vào khi mua hàng hóa dịch vụ dù trên hóa đơn đó có thuế GTGT. Số tiền kê khai thuế trên Tờ khai thuế GTGT hàng Tháng hoặt Quý là Giá trị mua hàng đã có thuế.

–          Thuế TNDN vẫn áp dụng như phương pháp khấu trừ do chưa có Thông tư hướng dẫn mới nào về thuế TNDN dành cho DN áp dụng phương pháp kê khai trực tiếp. Nghĩa là vẫn được khấu trừ chi phí bình thường khi Quyết toán thuế TNDN.

thue-GTGT
thuế GTGT năm 2014 nên áp dụng theo phương pháp nào

Vậy kế toán doanh nghiệp cần cân nhắc phương pháp nào có lợi nhất để áp dụng.

Ví dụ :

–          Hàng hóa dịch vụ của DN cung cấp không có chứng từ mua vào có thuế thì nên lựa chọn phương pháp trực tiếp để giảm số thuế GTGT phải nộp, nhưng bù lại tháng nào cũng phải nộp thuế GTGT tính theo doanh thu năm trước liền kề, không phân biệt tháng đó có phát sinh doanh thu hay không.

–          Còn phương pháp khấu trừ thì sau khi lấy thuế GTGT bán ra trừ thuế GTGT mua vào có chênh lệch thì mới nộp thuế. Nghĩa là tháng nào có phát sinh doanh thu mới tính thuế GTGT phải nộp (phần này không có gì thay đổi so với trước đây đối với DN kê khai thuế GTGT khấu trừ)

 

Mẫu 06/GTGT – Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT 

xem tại đây 14.Dang ky phuong phap tinh thue GTGT 06-GTGT (28)

Thuế GTGT năm 2014 – nên chọn phương pháp tính thuế nào??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *