Tương tự, mức trợ cấp sẽ thay đổi từ 1.282.000 đến 1.475.000 đồng/tháng tùy vào số năm quân nhân xuất ngũ (từ đủ 15 năm đến dưới 19 năm)

Mức trợ cấp như trên được áp dụng chung cho các đối tượng là:

– Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ , thôi việc đang hưởng chế độ theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg và 38/2008/QĐ-TTg ;

– Quân nhân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương như quân nhân, công anh nhân dân đã phục viên xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ;

Các nội dung trên được quy định tại Thông tư liên tịch 182/2013/TTLT-BQP-BTC ban hành ngày 08/10/2013 .

Thông tư  có hiệu lực kể từ ngày 22/11/2013.

Tăng trợ cấp cho quân nhân xuất ngũ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *