Những quy định về việc sử dụng và quản lý con dấu của công ty chính thức có hiệu lực ngày 08/12/2015 được áp dụng dựa vào nghị định 96/2015/NĐ – CP

Các điểm quan trọng trong Nghị định trong việc sử dụng con dấu doanh nghiệp như sau:

  • Trường hợp doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/15 : Vẫn sử dụng con dấu đã được cấp như bình thường
  • Trường hợp doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/15 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định 96/2015/NĐ – CP thì phải nộp lại con dấu cũ và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

– Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước 01/7/2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định 96/2015/NĐ – CP.

– Đồng thời, thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

con-dau-cua-doanh-nghiep

  • Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là một số điểm lưu ý trong việc đăng kí mẫu dấu tại cơ quan Nhà nước , tham khảo thêm Nghị định 96/2015/NĐ – CP về hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014.

Những thay đổi về con dấu doanh nghiệp 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *