Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 do Chính phủ ban hành quy định: Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo Hợp đồng lao động. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và thay thế cho Nghị định 103/2014/NĐ-CP.

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2016:

  • Doanh nghiệp thuộc Vùng I:   3.500.000 đồng/tháng
  • Doanh nghiệp thuộc Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng
  • Doanh nghiệp thuộc Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng
  • Doanh nghiệp thuộc Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2016 được quy định tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định này.

MUC-LUONG-TOI-THIEU-VUNG-2016

ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG:

  • Mức lương tối thiểu vùng quy định tại điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận trả lương, trong đó mức lươngtrả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc và hoàn thành công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất;

Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề.

Mức lương tối thiểu vùng 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *