Ở Việt Nam, có thể nói 80% – 90% doanh nghiệp có vốn đầu tư dưới 10 tỷ. Đồng nghĩa với chế độ kế toán “Doanh nghiệp nhỏ và vừa” theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC được áp dụng nhiều nhất.

Tại sao phải lựa chọn chế độ kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC trong khi các doanh nghiệp đều có quyền áp dụng cả quyết định 15/2006/QĐ-BTC dù là doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Vậy ta hãy đặt lại câu hỏi: Tại sao Bộ Tài chính là chia ra 2 quyết định mà không chỉ áp dụng mỗi một quyết định 15/2006/QĐ-BTC là được rồi?

Bởi quyết định 48/2006/QĐ-BTC đơn giản hóa hơn quyết định 15/2006/QĐ-BTC nhưng vẫn theo sát quyết định 15/2006/QĐ-BTC để khi doanh nghiệp phát triển trong tương lai có thể chuyển từ quyết định 48/2006/QĐ-BTC lên quyết định 15/2006/QĐ-BTC được dễ dàng.

Ví dụ:

–           Trong quyết định 15/2006/QĐ-BTC, theo dõi tài sản cố định tài khoản 211, 212, 213 thì ở quyết định 48/2006/QĐ-BTC chỉ theo dõi tài khoản 211  (tài khoản con 2111, 2112, 2113)

–           Trong quyết định 15/2006/QĐ-BTC, tài khoản 621, 622, 627 thì ở quyết định 48/2006/QĐ-BTC chỉ theo dõi bằng tài khoản 154.

 

Và khi muốn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, doanh nghiệp nhỏ và vừa  phải thông báo cho cơ quan Thuế quản lý và phải thực hiện ổn định ít nhất trong thời gian là 2 năm. Nếu muốn chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.

Đối với quyết định 48/2006/QĐ-BTC, xây dưng cơ sở áp dụng đầy đủ 7 chuẩn mực kế toán thông dụng, 12 chuẩn mực kế toán không đầy đủ và 7 chuẩn mực kế toán không áp dụng do không phát sinh ở doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC thì hầu như áp dụng tất cá các chuẩn mực.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa

2 thoughts on “Doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • 08/12/2013 at 12:08 am
  Permalink

  Doanh nghiep vua va nho chiem da phan nhi 🙂

  Reply
 • 18/04/2014 at 10:49 am
  Permalink

  cong ty em có tổng số vốn điều lệ là 1,8 tỷ đồng, có thể sử dụng các loại hóa đơn chứng từ thwo QĐ 48 ko ạ?

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *