Trả lời Cục thuế Tỉnh Hà Nam về chi phí tiền lương không đóng BHXH khi tính thuế TNDN, Tổng cục thuế đã có công văn 3884TCT-CS ngày 18/11/2013. Theo đó:

Căn cứ thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012, chi phí tiền lương không đóng BHXH vẫn được đưa vào chi phí tiền lương hợp lý để tính thuế TNDN, khi đáp ứng đủ 2 điều kiện:

 • Khoản chi thực tế này liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

 

Ngoài ra khoản chi này không nằm trong Điểm 2.5 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012:

 1. Tiền lương, tiên công và các khoản phải trả khác cho NLĐ đã hạch toán vào chi phí nhưng không có chứng từ chi trả
 2. Các khoản tiền thưởng, tiền mua Bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện và mức được hưởng trong HĐLĐ; Thỏa ước LĐ tập thể và Quy chế tài chính, quy chế thưởng của Công ty
 3. Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho NLĐ nhưng thực tế chưa chi trả khi quyết toán thuế năm. Trừ trường hợp DN có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả lương không bị gián đoạn và không được sử dụng vào mục đích khác. Mức dự phòng hàng năm không vượt quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.
 4. Tiền lương của chủ DNTN, chủ Công ty TNHH 1TV; thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

chi-phi-tien-luong-hop-ly

Vậy, kế toán doanh nghiệp khi đưa tiền lương vào chi phí để tính thuế TNDN cần phải đối chiếu thật kỹ giữa bảng lương, chứng từ chi lương và HĐLĐ và Bảng kê khai thuế TNCN. Tất cả phải trùng khớp và liên quan đến nhau.

Trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định về đóng bảo hiểm xã hội thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội

 

(File đính kèm)

3884_TCT-CS_CV huong dan cac khoan chi phi tien luong hop ly

Chi phí tiền lương hợp lý

One thought on “Chi phí tiền lương hợp lý

 • 08/12/2013 at 12:17 am
  Permalink

  Nhieu quy dinh moi ban hanh qua,khong nam bat kip thoi that phien phuc nhi

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *